Belediye

Belediye (14)

Kurumsal Kimlik

25 May 2015

Kurumsal Kimlik Kataloğumuz hazırlanmaktadır.
Çalışma tamamlandığında bu sayfadan yayınlanacaktır.

Belediye logomuzu aşağıdaki formatlarda indirebilirsiniz.

       

 

Yönetmelikler

10 Şub 2015

 

Etik Komisyonu

10 Şub 2015

ÖDEMİŞ BELEDİYESİ ETİK KOMİSYONU

Ödemiş Belediyesi Etik Komisyonu, 25.05.2004 tarih ve 5176 Sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılması Hakkındaki Kanunun 3. ve 7. maddelerine dayanılarak hazırlanan ve 13 Nisan 2005 tarih ve 25785 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan, “Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik” gereği; 18.10.2005 tarih ve 3157 Sayılı Başkanlık Olur’u ile Belediyemiz bünyesinde oluşturulmuştur.

 
Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 29. maddesinde Etik Komisyonun oluşumu ve görevleri aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır.
 
Kurum ve kuruluşlarda, etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmek üzere kurum veya kuruluşun üst yöneticisi tarafından kurum içinden en az üç kişilik bir etik komisyonu oluşturulur.
Etik komisyonu üyelerinin ne kadar süreyle görev yapacağı ve diğer hususlar, kurum ve kuruluşun üst yöneticisince belirlenir. Etik komisyonu üyelerinin özgeçmiş ve iletişim bilgileri, üç ay içinde Kurul’a bildirilir. Etik komisyonu, Kurul ile işbirliği içinde çalışır.
 
Etik Komisyonunun Görevi ;
Etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek.
- Personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmelerde bulunmak.
- Etik uygulamaları değerlendirmek.
 

 ÖDEMİŞ BELEDİYESİ ETİK KOMİSYONU

A. Aziz ÖZGEN
A. Aziz ÖZGEN
Etik Komisyonu Başkanı
 Belediye Başkan Yardımcısı
(0 232) 544 90 97
Ufuk KIZILER
Ufuk KIZILER
Etik Komisyonu Üyesi
  Belediye Başkan Yardımcısı
(0 232) 544 90 97
(Dahili:110)
Şerafettin ZİGOŞ
Şerafettin ZİGOŞ
Etik Komisyonu Üyesi
 Yazı İşleri Müdürü
(0 232) 544 90 97
(Dahili:117)

 

ETİK İLKELER

 • Görevin yerine getirilmesinde kamu hizmeti bilinci
 • Halka hizmet bilinci
 • Hizmet standartlarına uyma
 • Amaç ve misyona bağlılık
 • Dürüstlük ve tarafsızlık
 • Saygınlık ve güven
 • Nezaket ve saygı
 • Yetkili makamlara bildirim
 • Çıkar çatışmasından kaçınma
 • Görev ve yetkilerin menfaat sağlamak amacıyla kullanılmaması
 • Hediye alma ve menfaat sağlama yasağı
 • Kamu malları ve kaynaklarının kullanımı
 • Savurganlıktan kaçınma
 • Bağlayıcı açıklamalar ve gerçek dışı beyan
 • Bilgi verme, saydamlık ve katılımcılık
 • Yöneticilerin hesap verme sorumluluğu
 • Eski kamu görevlileriyle ilişkiler
 • Mal bildiriminde bulunma
   

MEVZUAT

ÖDEMİŞ BELEDİYESİ ETİK KOMİSYONU FAALİYET RAPORLARI

 

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK SÖZLEŞMESİ


* Kamu hizmetinin her türlü özel çıkarın üzerinde olduğu ve kamu görevlisinin halkın hizmetinde bulunduğu bilinç ve anlayışıyla;

* Halkın günlük yaşamını kolaylaştırmak, ihtiyaçlarını en etkin, hızlı ve verimli biçimde karşılamak, hizmet kalitesini yükseltmek ve toplumun memnuniyetini artırmak için çalışmayı,

* Görevimi insan haklarına saygı, saydamlık, katılımcılık, dürüstlük, hesap verebilirlik, kamu yararını gözetme ve hukukun üstünlüğü ilkeleri doğrultusunda yerine getirmeyi,

* Dil, din, felsefi inanç, siyasi düşünce, ırk, yaş, bedensel engelli ve cinsiyet ayrımı yapmadan, fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalara meydan vermeden tarafsızlık içerisinde hizmet gereklerine uygun davranmayı,

* Görevimi, görevle ilişkisi bulunan hiçbir gerçek veya tüzel kişiden hediye almadan, maddi ve manevi fayda veya bu nitelikte herhangi bir çıkar sağlamadan, herhangi bir özel menfaat beklentisi içinde olmadan yerine getirmeyi,

* Kamu malları ve kaynaklarını kamusal amaçlar ve hizmet gerekleri dışında kullanmamayı ve kullandırmamayı, bu mal ve kaynakları israf etmemeyi,

* Kişilerin dilekçe, bilgi edinme, şikayet ve dava açma haklarına saygılı davranmayı, hizmetten yararlananlara, çalışma arkadaşlarıma ve diğer muhataplarıma karşı ilgili, nazik, ölçülü ve saygılı hareket etmeyi,

* Kamu görevlileri Etik Kurulunca hazırlanan yönetmeliklerle belirlenen etik davranış ilke ve değerlerine bağlı olarak görev yapmayı ve hizmet sunmayı taahhüt ederim. 

İmza          


 

Adı ve Soyadı :
Unvanı :
Görev Yeri :
Sicil No :

 

Müdürlükler

05 Şub 2015

Ufuk KIZILER
Ufuk KIZILER
Başkan Yardımcısı
İşletme ve İştirakler Müdür V.
 

Levent BAŞER
Levent BAŞER
Özel Kalem Müdürü

 
Şerafettin ZİGOŞ
Şerafettin ZİGOŞ
Yazı İşleri Müdürü
İnsan Kayn. ve Eğt. Müdür V.

 
Nedim ÖZTÜRK
Nedim ÖZTÜRK
 Mali Hizmetler Müdürü

 

Seher GÖZLÜ
Seher GÖZLÜ
Park ve Bahçeler Müdürü

 

Nermin PERVAN
Nermin PERVAN
İmar ve Şehircilik Müdür V.

 
Çağlar CAN
Çağlar CAN
Fen İşleri Müdür V.

 
Ali PALAMUT
Ali PALAMUT
Zabıta Müdür V.

 
Gökhan KIR
Gökhan KIR
Veteriner İşleri Müdür V.

 

Hüseyin ÖZSAVRAN
Hüseyin ÖZSAVRAN
Yapı Kontrol Müdürü

 

Fatma SEZGİN
Fatma SEZGİN
Emlak ve İstimlak Müdürü

 

Burak CAN
Burak CAN
Hukuk İşleri Müdür V.

 

Mahmut KESER
Mahmut KESER
Destek Hizmetleri Müdürü

 

Şerif ŞEN
Şerif ŞEN
Muhtarlık İşleri Müdürü
 

Hüseyin SAV
Hüseyin SAV
Etüd Proje Müdürü
 

Hüseyin KÖKLÜ
Hüseyin KÖKLÜ
Kültür ve Sosyal İşler Md. V.

 

Mehmet URTİMUR
Mehmet URTİMUR
Temizlik İşleri Müdür V.

 

Mehtap ÇİL
Mehtap ÇİL
Strateji Geliştirme Müdürü

 

Kadir ÇAVUŞDERE
Kadir ÇAVUŞDERE
Sağlık İşleri Müdür V.
 

Kamil SERAN
Kamil SERAN
Sosyal Yardım İşleri Md. V.
 


 

 

 

M. Şevket AKGÜN
M. Şevket AKGÜN
Başkan Yardımcısı

 
A. Aziz ÖZGEN
A. Aziz ÖZGEN
Başkan Yardımcısı

 
Sibel ÖZBUDAK
Sibel ÖZBUDAK
Başkan Yardımcısı

 
  Ufuk KIZILER
Ufuk KIZILER
Başkan Yardımcısı

 
  Özay KAPTAN
Özay KAPTAN
Başkan Yardımcısı

 
 

 

Ödemiş Belediye Başkanlığı


Adres: Cumhuriyet Mh. Atatürk Cd.

No:14 Ödemiş / İZMİR


Telefon : (0 232) 544 90 97

Faks      : (0 232) 545 12 69

Site İçi Arama