Taşeron İşçi Sınav Sonuçları

21 Mar 2018
1696 defa

İLAN

Belediyemiz Bünyesinde; 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesi kapsamında çalıştırılmakta olan taşeron işçilerinin, 24.12.2017 tarih ve 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesiyle 27/06/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 24 üncü madde kapsamında Mahalli İdarelere Ait Şirketler Bünyesine işçi statüsünde geçişine esas olmak üzere yapılan uygulama ve sözlü mülakat sınavlarına ait sonuçlar, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonuçları saklı kalmak kaydıyla ekte yayınlanmıştır.

Sınav Sonuçlarına itirazda bulunmak isteyen başvuru sahipleri ilan tarihinden itibaren 3 (üç) gün içerisinde Valilik Bünyesinde kurulan itiraz komisyonlarına yazılı olarak itirazda bulunabilirler.

İlgililere ilanen tebliğ olunur. 21.03.2018

Ödemiş Belediye Başkanlığı


Adres: Cumhuriyet Mh. Atatürk Cd.

No:14 Ödemiş / İZMİR


Telefon : (0 232) 544 90 97

Faks      : (0 232) 545 12 69

Site İçi Arama