Bu sayfayı yazdır

UİP-35916841 Plan İşlem Numaralı İmar Planı Değişikliği İlanı

09 Şub 2022
5651 defa

Atatürk (Zafer) Mahallesi, L19-C-05-B-4-B imar planında yer alan 588 ada, 6 parsel numaralı taşınmazın doğusundaki park alanı ile L19-C-05-C-4-C imar planında yer alan 410 ada, 27 parsel numaralı taşınmazın içerisindeki park alanı içerisindeki trafo alanlarına ilişkin 35916841 Plan işlem numaralı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Belediye Meclisimizin 17.05.2021 tarih ve 106 sayılı  kararı ile uygun görülerek İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.09.2021 tarih ve 1088 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

Resim Galerisi